Bewindvoering

Iemand die door een beperking niet in staat is om de eigen financiën te beheren kan aanspraak maken op beschermingsbewind, ook wanneer u door omstandigheden (bijvoorbeeld schulden of lichamelijke en geestelijke belemmeringen) niet meer in staat bent uw eigen financiën te regelen, kan een bewindvoerder u helpen. 

 

Bewindvoering kunt u zelf aanvragen bij de rechtbank. Uw partner, en / of familielid t/m vierde graad kan ook een aanvraag voor u indienen bij de rechtbank. Krijgt u begeleiding en/of verzorging door een instelling dan kan de instelling voor u een aanvraag voor bewindvoering indienen bij de rechtbank. Uw begeleider en/of verzorger kan contact met ons opnemen.

Uitspraak: Bewindvoering

Zodra de kantonrechter de bewindvoering uitspreekt, is Fidelis Bewindvoeringen uw wettelijke vertegenwoordiger. De bewindvoerder behartigt uw financiële belangen en neemt beslissingen over uw inkomen en vermogen.

 

De (financiële) post wordt rechtstreeks naar de bewindvoerder verstuurd. De bewindvoerder zorgt voor betaling van de vaste lasten en creëert binnen een korte termijn een stabiele financiële huishouding.

 

Ook zoekt de bewindvoerder naar een oplossing voor uw schulden en doet de jaarlijkse belastingaangiften.

Bankzaken

Fidelis Bewindvoeringen opent een beheerrekening op uw naam waarop uw inkomsten vanaf de startdatun van het bewind worden gestort. Vanaf deze rekening betaald de bewindvoerder al uw rekeningen. U krijgt geen pinpas van deze rekening. 

 

Fidelis Bewindvoeringen opent ook een leefgeldrekening waarop de bewindvoerder uw leefgeld stort. Van deze rekening krijgt u wel een pinpas. Het leefgeld is het wekelijkse bedrag wat u krijgt om boodschappen te doen en te voorzien in uw persoonlijke verzorging.

 

Extra geld verstrekken is afhankelijk van uw budget en vermogen. 

Informatie video

Voor meer informatie over bewindvoering en hoe de procedure bij de rechtbank verloopt, zie de video hiernaast. 

 

Rechtspraak.nl is de website van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges, met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak.

 

Bron: www.rechtspraak.nl

Translate »