Curatele

De zwaarste beschermingsmaatregel is een ondercuratelestelling.

 

Deze maatregel wordt uitgesproken door de kantonrechter als iemand zowel zijn persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kan regelen.

 

Iemand die onder curatele wordt of is gesteld, is handelingsonbekwaam geworden door de beschermingsmaatregel.

 

Toestemming van de curator is bijna voor elke handeling of beslissing nodig, iemand die onder curatele is gesteld mag niet meer zelf beslissen over handelingen aangaande financiële en/of persoonlijke zaken.

Problemen

Het gaat hier om een persoon met een psychische aandoening die overmatig veel geld uitgeeft en/of indien er sprake is van verslavingsproblemen en/of drankmisbruik. Maar ook om dementerende ouderen die onverantwoord omgaan met geld en vermogen of zelfs veel geld uitlenen.

 

Een curator is praktisch gezien een combinatie van bewindvoering en mentorschap tegelijk, alleen heeft de curator meer wettelijke verantwoordelijkheden wegens de handelingsonbekwaamheid van de persoon die onder curatele is/wordt gesteld.

Publicatie

Een ondercuratelestelling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in het bewinds- en curateleregister door de rechtbank.

U kunt curatele aanvragen door u aan te melden via het tabblad contact.

Vul het formulier zo compleet mogelijk in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Translate »