FAQ's

Meest gestelde vragen bij een aanvraag bewindvoering zonder schulden.

De bewindvoering wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Het bewind eindigt als de kantonrechter besluit de bewindvoering op te heffen. U kunt altijd zelf of samen met uw bewindvoerder, de kantonrechter om opheffing vragen.

Nee, wettelijk zijn er geen bedragen vastgesteld. Afhankelijk van uw (financiële) situatie bepaalt de bewindvoerder wat u aan leefgeld ontvangt.

Uw bewindvoerder overlegt met u tijdens het intakegesprek wanneer het leefgeld wordt overgemaakt. Er wordt rekening gehouden met uw wensen.

De bewindvoerder is te bereiken tijdens het spreekuurnummer en via de mail (info@fidelisbewindvoeringen.nl). Voor spoedgevallen kunt u altijd contact opnemen met de spoedlijn (dit nummer wordt tijdens het intakegesprek overhandigd en kunt u terugvinden in uw digitaal dossier).

In overleg én met goedkeuring van uw bewindvoerder kunt u internetbankieren met uw leefgeldrekening. Dit kan alleen als u beschikt over rekeningen bij de ABN AMRO. Uw bewindvoerder kan dit voor u regelen met de bank.

U krijgt tijdens het intakegesprek de inloggegevens voor uw digitaal dossier. U kunt dan online meekijken in uw gegevens. Indien u beschikt over de inloggegevens dan wordt maandelijks geen papieren overzicht per post verstuurd.

Meest gestelde vragen bij een aanvraag bewindvoering i.v.m. problematische schulden en/of verkwisting

Nee. Bewindvoering wordt wel eens verward met schuldhulpverlening of met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De bewindvoerder kan u begeleiden naar het aanvragen van schuldhulpverlening en/of WSNP. Dit betekent niet dat de bewindvoering stopt.

U heeft een Vrij Te Laten Bedrag (VTLB) berekening van ons ontvangen. Als uw inkomsten onder het VTLB liggen dan hoeft u niet af te lossen. Als uw inkomsten boven het VTLB liggen dan reserveert u wel maandelijks voor uw schuldeisers.

U kunt het beste contact met uw bewindvoerder opnemen.

Indien u samen een aanvraag heeft, wachten wij tot het laatste inkomen is ontvangen. U ontvangt bijvoorbeeld een WAO op de 15e van de maand en loon op de 27e van de maand dan zal de datum van de doorbetaling van uw VTLB de 27e plaatsvinden.

U kunt een kopie beschikking opsturen naar de deurwaarder als bewijs dat u een aanvraag heeft ingediend. Als dat niet voldoende is en de deurwaarder het beslag alleen wil opschorten na bericht van uw bewindvoerder, dan kunnen wij dit voor u doen. Wij kunnen geen garantie geven dat het beslag niet doorgaat.

De afrekening kunt naar de bewindvoerder opsturen. Als er niet voldoende geld beschikbaar is krijgt u bericht dat de afrekening niet betaald kan worden. U kunt dan telefonisch contact opnemen met uw bewindvoerder.

Neemt u zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met uw bewindvoerder. Hoe eerder wij het weten, des te meer kans hebben wij om dit te voorkomen.

Neemt u zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met uw bewindvoerder. Hoe eerder wij het weten, des te meer hebben wij om dit te voorkomen.

In principe niet. Dit geld komt ten goede aan de schuldeiser (indien sprake is van een schuldregeling). Voor uitzonderingen (bijvoorbeeld een teruggave voor bijzondere ziektekosten) kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder.

Nee. Alle kosten boven het VTLB komen ten goede aan de schuldeisers (indien sprake is van een schuldregeling) dus ook de dertiende maand (dit geldt ook voor inkomsten uit overwerk en nabetalingen).

Nee. Alle inkomsten boven het VTLB komen ten goede aan de schuldeisers dus ook de dertiende maand (dit geldt ook voor inkomsten uit overwerk en nabetaling).

Ja dit heeft gevolgen bijvoorbeeld voor uw VTLB. Wij hebben informatie nodig over de inkomsten van uw partner en gaan er vanuit dat u uw vaste lasten nu kunt delen, Geeft u ons zo spoedig mogelijk door wanneer u gaat samenwonen en stuurt u ons de gegevens van uw partner op. U kunt voor meer informatie contact opnemen met uw bewindvoerder.

Wij nemen contact op met uw schuldeisers zodra de contracten bewindvoering en beschikking zijn verwerkt.

Wij nemen contact op met uw schuldeisers zodra de contracten bewindvoering en beschikking zijn verwerkt.

U mag een deel van het vakantiegeld behouden. Op uw VTLB berekening kunt  zien hoeveel vakantiegeld u elk jaar mag houden. Dit wordt bepaald door uw bewindvoerder.

Ja, de bedragen op het schuldoverzicht hebben wij schriftelijk van uw schuldeisers doorgekregen. Bedragen die zijn geschat ( omdat eisers niet hebben gereageerd) zijn gearceerd, als u beschikt over recente schuldbewijzen kunt u deze meesturen.

Translate »