Aanmelden

Klachtenformulier

Heeft u een klacht?

Wij behartigen uw belangen zo goed mogelijk. Bent u toch ontevreden over onze handelwijze, bespreek dit dan met uw bewindvoerder en/of uw dossierbeheerder. Hij/zij zal de situatie met  u proberen op te lossen. 

Ontstaat er onenigheid met uw dossierbeheerder en vinden jullie samen geen oplossing, dan kunt u per post, via het contactformulier of per e-mail een klacht indienen bij uw bewindvoerder of dossierbeheerder.

U ontvangt binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Daarna volgt eventueel nog een gesprek. Binnen zes weken informeren wij u schriftelijk hoe de klacht is afgehandeld. Meer informatie vindt u in het klachtenregelement. 

 Download hier het klachtenformulier. Print deze uit en vul deze in. Verstuur het klachtenformulier dan naar info@fidelisbewindvoeringen.nl!